DU HỌC Ở ÚC VÀ NHỮNG CÁI BẪY DI TRÚ TỪ QUÊ NHÀ

NGUYÊN NHÂN - HẬU QUẢ - PHƯƠNG ÁN GIẢI QUYẾT

visa_cancellation.jpg

VISA CANCELLED

"Rủi ro lớn nhất là sinh viên có thể bị hủy visa và trục xuất khỏi nước Úc. Điều này nhiều địa chỉ tư vấn bỏ qua và cố tình “làm ngơ” khi chiêu dụ du học sinh."

Rủi ro lớn nhất là sinh viên có thể bị hủy visa và trục xuất khỏi nước Úc. Điều này nhiều địa chỉ tư vấn bỏ qua và cố tình “làm ngơ” khi chiêu dụ du học sinh. Một thời gian sau khi làm hồ sơ theo các công ty tư vấn “dỏm”, các sinh viên có thể vi phạm điều khoản visa và nhận được thư báo nguy cơ bị hủy visa từ Bộ Di Trú với tiêu đề "Notice of Intention to Consider Cancellation". Hay những trường hơp khác khi nghe lời tư vấn nộp visa theo học tại trường mới không thỏa mãn yêu cầu visa, họ sẽ nhận được thông báo "Not satisfied that the applicant intends genuinely to stay temporarily in Australia".

Nguyên nhân chính thường dẫn đến những trường hợp này có thể kể đến là:

  • Chuyển khóa học từ cấp cao hơn xuống cấp thấp hơn (ví dụ - Chuyển từ bậc Bachelor xuống bậc Diploma).

  • Thời gian trống giữa các khóa học quá nhiều (Study gap).

  • Không tham dự đủ các lớp học theo yêu cầu (Attendance).

  • Sự khác biệt về yêu cầu giấy tờ visa giữa cấp bậc học và cấp bậc trường học (Evidentiary requirement).

  • Ngành học không phù hợp và không có lí do thuyết phục (GTE).

Làm cách nào để phòng tránh những cái 'bẫy' di trú ấy:

  • Cẩn trọng lựa chọn agent tư vấn du học và luật sư di trú có thể tin tưởng.

  • Kiểm tra tính hợp pháp và bằng cấp của agent và luật sư.

  • Sử dụng các trang thông tin chính thống của Chính phủ Úc để đối chiếu với thông tin mà agent đưa ra.

  • Nên sử dụng dịch vụ của những công ty có hỗ trợ khiếu nại pháp lý để cứu nguy khi trường hợp xấu xảy ra.

Nguồn: SBS Vietnamese by Khánh Uyên | 24th Oct 2017