UNSW Global Scholarships 2019

Scholarships-web-Banner.jpg

UNSW Global vừa công bố chương trình học bổng cho năm học 2019 trị giá lên đến AUD10,000. Chương trình học bổng này dành cho các sinh viên đăng ký các khóa học Foundation Studies và Diploma.

Yêu cầu dành cho học bổng như sau

Chỉ dành cho các kỳ nhập học:

 • 16 tháng 1 năm 2019 ( khóa Standard Plus Foundation)

 • 29 tháng 1 năm 2019 ( khóa UNSW Diploma)

 • 27 tháng 3 năm 2019 ( khóa Transition Program)

 • 3 tháng 4 năm 2019 ( khóa Standard Foundation Program)

 • 12 tháng 6 năm 2019 ( khóa Extended Foundation Program)

Các thông tin quan trọng

Sinh viên nhận được thư mời học bổng này phải tham gia nhập học năm 2019 cho các khóa UNSW Foundation Studies hoặc UNSW Diploma Program kể trên HOẶC nằm trong chương trình UEEC và FEEC chuyển tiếp đến các khóa học này.

 • Sinh viên có thành tích học tập vượt trôi sẽ được nhận học bổng lên đến AUD 10,000. UNSW Global có quyền xem xét và quyết định cấp học bổng theo phần cho các sinh viên cũng đạt thành tích học tập vượt trôi khác.

 • Trong vòng hai tuần sau khi nhận học bổng, sinh viên phải chấp nhận thư mời nhâp học cũng như thanh toán khoản học phí còn lại về khóa học.

 • Học bổng không được phép chuyển cho sinh viên khác hoặc áp dụng vào kỳ nhập học khác.

 • Học bổng không được quy đổi thành tiền mặt mà chỉ được cấp theo hình thức hỗ trợ học phí.

 • Học bổng dành cho sinh viên đăng ký khóa Transition Program trị giá AUD5,000.

 • Những sinh viên đã nằm trong chương trình học bổng của khóa Diploma hoặc Foundation Studies sẽ không được tham gia đăng ký học bổng này. Chương trình học bổng này có giá trị đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2018 hoặc khi đủ số lượng sinh viên nhận học bổng.

*Sinh viên đăng ký học bổng này đang không nằm trong bất kỳ chương trình học bổng hoặc hỗ trợ học phí nào khác của trường.

Để tìm hiểu xem mình đủ điều kiện nhận học bổng không cũng như nhận tư vấn từ Education Counselor, mời các bạn liên hệ ngay với đội ngũ S&W.


Bạn cũng có thể đặt lịch hẹn để hiểu rõ thêm trường hợp của mình TẠI ĐÂY

----
Leo Vuong - Education Counselor
Phone | Viber: (+61) 431 437 733
Email: l.vuong@swcg.com.au
QEAC F285 
----
Lan Phùng - Education Counselor
Phone | Viber: (+61) 481 256 115
Email: l.phung@swcg.com.au
QEAC M728