DAMA-2 NORTHERN TERRITORY

Ngày 1/1/2019 vừa qua, DAMA-2 chính thức có hiệu lực và hợp tác này cũng đã có được sự quan tâm nhất định của những ai đang tìm kiếm con đường định cư Úc. Vậy cụ thể DAMA là gì và thực sự đây có phải là hướng định cư khả thi?

Read More
ACT: Khoảng 1,400 visa 190 sẽ nhận PR đến tháng 6/2019

Vào 29/11 vừa rồi, chính phủ ACT đã mở lại chương trình với một số điều chỉnh trong quy trình xét duyệt. Theo đó, có thêm 600 chỗ nữa vừa được cấp bổ sung, nâng số visa diện 190 sẽ được nhận PR từ đây đến tháng 6 năm sau lên 1,400 chỗ. Thông tin cho biết, có khả năng lớn là có khoảng 300 chỗ sẽ dành cho những hồ sơ đã nộp vào năm tài chính vừa rồi.

Read More
Cơn Sốt Tasmania Bao Giờ Mới Giảm Nhiệt?

Bản phúc trình của Deloitte cũng dự đoán rằng sẽ có thêm 5,000 việc làm vào giữ 2018-19 và 2022-2023. Lương bổng cũng được dự đoán tăng mạnh vào khoảng 2019-20 và xa hơn.

Read More
Con đường Di trú Australia

Luật Di trú Úc vô cùng phức tạp. Sinh viên quốc tế đang học tập tại Úc thường không được đào tạo những kiến thức đúng đắn trong lĩnh vực này và mỗi trường hợp di trú đều khác nhau. Ban Chuyên Gia & Cố Vấn Di trú tại S&W phân tích chuyên sâu những thay đổi mới nhất.

Read More