HƯỚNG DẪN LÀM THẨM ĐỊNH TAY NGHỀ CHO NHÓM NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG (ICT)

Khi nộp đơn xin visa định cư diện tay nghề  (Visa 189/190), người nộp đơn phải chứng minh mình  đáp ứng được các yêu cầu của ngành nghề đó qua giấy thẩm định tay nghề

Đối với ICT, tổ chức xét duyệt và cấp giấy chứng nhận tay nghề là Australia Computer Society.

Trong một số trường hợp, người nộp đơn xin tạm trú sau tốt nghiệp (visa 485) cũng sẽ cần thẩm định tay nghề. Trong trường hợp này, đương đơn chỉ cần Provisional Skill Assessment. Khác với Full Skills Assessment, Provisional Skills Assessment không yêu cầu kinh nghiệm làm việc. Provisional Skill Assessment không  được dùng cho các loại visa diện tay nghề tính điểm.(Visa 189/190)

Giấy thẩm định nghề nghiệp sẽ có hiệu lực trong vòng 2 năm kể từ ngày được cấp

Bằng cấp nào có thể được thẩm định?

Để được thẩm định tay nghề cho nhóm nghề ICT, có 2 tiêu chí cơ bản:

1.       Học chuyên ngành chính (major) hoặc chuyên ngành phụ (minor) là ICT

2.       Nội dung ICT đã học phải liên quan đến ngành nghề xin thẩm định

Thế nào là bằng cấp "LIÊN QUAN" đến ICT?

Bằng cấp được công nhận là chuyên ngành chính (major) là ICT nếu:             

 • Bằng Diploma, Advanced Diploma và Associate Degree phải có ít nhất 50% nội dung/ môn học liên quan đến công nghệ thông tin và truyền thông (ICT)

 • Bằng Bachelor cần phải có ít nhất 33% nội dung về ICT cho  khóa học 3 năm, 25% nội dung về ICT cho khóa học 4 năm hoặc 20% nội dung về ICT cho khóa học 5 năm

 • Đối với các bằng sau đại học như Graduated Diploma, Master hoặc PhD (có yêu cầu đầu vào là cử nhân ICT) phải có nội dung về CNTT ít nhất 33%.

Bằng cấp được công nhận là chuyên ngành phụ (minor) là ICT nếu

 • Bằng cấp được công nhận là chuyên ngành phụ (Minor) ICT, nếu nội dung liên quan đến ICT của khóa học đạt ít nhất 2/3 yêu cầu của chuyên ngành chính (minor =2/3 major)

Note: những bằng cấp không đạt được yêu cầu về major hoặc minor ICT sẽ không thể xin thẩm định tay nghề bởi Australia Computer Society

Điều kiện để bằng cấp ICT hợp lệ để thẩm định tay nghề

Sau khi đáp ứng các điều kiện về chuyên ngành chính/chuyên ngành phụ ICT, để được thẩm định tay nghề, 65% nội dung về ICT phải liên quan chặt chẽ đến nghề nghiệp được đề cử (ANZSCO) để đáp ứng các tiêu chí phù hợp (theo đường link để tham khảo mô tả công việc và nhiệm vụ của từng nhóm nghề khác nhau)

Tiêu chí cơ bản để được thẩm định

Trước khi nộp đơn xin thẩm định tay nghề, đương đơn cần xem xét nếu mình có đủ điều kiện.Có 2 trường hợp:

Trường hợp 1: Đương đơn có bằng cao đẳng, đại học, thạc sỹ hoặc tiến sĩ  ICT tại Úc 

Trường hợp 2:: Đương đơn có bằng cao đẳng, đại học, thạc sỹ hoặc tiến sĩ  ICT tại Việt Nam.

Trường hợp 1: Đương đơn có bằng cao đẳng, đại học, thạc sỹ hoặc tiến sĩ  ICT tại Úc

Để được thẩm định tay nghề, đương đơn cần đáp ứng 2 điều kiện:

 • Có bằng cấp chuyên ngành ICT (như trên)

 • Kinh nghiệm làm việc hoặc học Professional year

Bên cạnh điều kiện và bằng cấp, để được thẩm định đương đơn cần phải có một năm làm việc trong ngành hoặc hoàn tất một khóa học professional year.

Trường hợp 2: Đương đơn có bằng cao đẳng, đại học, thạc sỹ hoặc tiến sĩ  ICT tại Việt Nam

Chuyên ngành chính là ICT (major)

Với đương đơn có bằng đại học/thạc sĩ chuyên ngành chính thuộc ICT và có LIÊN QUAN đến ngành nghề xin thẩm định , cần ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc chuyên ngành trong 10 năm trở lại; hoặc 4 năm kinh nghiệm làm việc chuyên ngành  sau ngày tốt nghiệp.

Với đương đơn có bằng đại học/ thạc sĩ thuộc chuyên ngành chính là ICT nhưng KHÔNG LIÊN QUAN đến ngành nghề xin được thẩm định, cần ít nhất 4 năm kinh nghiệm làm việc chuyên ngành

Chuyên ngành phụ là ICT (Minor)

Với đương đơn có bằng đại học/thạc sĩ chuyên ngành phụ thuộc ICT và có LIÊN QUAN đến ngành nghề xin thẩm định , cần ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc chuyên ngành trong 10 năm trở lại; hoặc 6 năm kinh nghiệm làm việc chuyên ngành  sau ngày tốt nghiệp.

Với đương đơn có bằng đại học/ thạc sĩ thuộc chuyên ngành phụ là ICT nhưng KHÔNG LIÊN QUAN đến ngành nghề xin được thẩm định, cần ít nhất 6 năm kinh nghiệm làm việc chuyên ngành.

Bằng Diploma

Với đương đơn có bằng Diploma chuyên ngành phụ thuộc ICT và có LIÊN QUAN đến ngành nghề xin thẩm định , cần ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc chuyên ngành trong 10 năm trở lại; hoặc 6 năm kinh nghiệm làm việc chuyên ngành  sau ngày tốt nghiệp.

Với đương đơn có Diploma thuộc chuyên ngành phụ là ICT nhưng KHÔNG LIÊN QUAN đến ngành nghề xin được thẩm định, cần ít nhất 6 năm kinh nghiệm làm việc chuyên ngành.

Lưu ý: để có thể xin thẩm định tay nghề, các bằng cấp tại Việt Nam phải được xét tương đương với bằng của Úc

 

Những yêu cầu về kinh nghiệm làm việc

·         Kinh nghiệm làm việc phải ở cấp độ ICT chuyên nghiệp và phù hợp với nghề nghiệp được thẩm định (ANZSCO).

·         Thời gian tính điểm kinh nghiệm cho thang điểm di trú sẽ được tính từ khi tốt nghiệp khoá học đủ điều kiện

·         Ít nhất 65% nhiệm vụ công việc trước đây phải liên quan đến ngành nghề xin được thẩm định bởi ASC

 

Giấy xác nhận công tác từ doanh nghiệp tuyển dụng cần có:

 • Ngày bắt đầu và kết thúc công việc (theo định dạng DD/MMM/YYYY)

 • Mô tả công việc

 • Giờ làm việc - toàn thời gian hay bán thời gian

 • Địa chỉ nơi làm việc

 • Tên công ty và chữ ký của người viết

 • Chứng nhận là bản sao hợp lệ

Các giấy tờ cơ bản cần thiết:

 • Giấy khai sinh hoặc hộ chiếu

 • Các bằng cấp chuyên môn

 • Bảng điểm cao học

 • Giấy xác nhận công tác từ doanh nghiệp tuyển dụng (employment reference)

 • Lí lịch nghề nghiệp (resume/CV)

Đơn xin thẩm định tay nghề có thể nộp online. Sẽ mất từ 8-10 tuần để chờ kết quả của giấy thẩm định tay nghề. Các mức phí:

Temporary Graduate - 485 Skills Assessment: $475

Post Australian Study Skills Assessment: $500

Recognition of Prior Learning (RPL): $550


Bạn cũng có thể đặt lịch hẹn để được tư vấn trực tiếp TẠI ĐÂYHoặc liên hệ trực tiếp nhân viên tư vấn qua điện thoại (Viber/Zalo) TẠI ĐÂY

S&W CONSULTING GROUP

Melbourne Office: Level 12, 356 Collins Street, CBD Melbourne VIC 3000

Sydney Office: Level 7, 117 York Street, CBD Sydney NSW 2000

Leo Vuong - Education Counsellor
Email: l.vuong@swcg.com.au
QEAC F285 
----
Thọ Nguyễn - Registered Migration Agent 
Email: t.nguyen@swcg.com.au
QEAC L658 - MARA 1803323

----
Lan Phùng - Education Counsellor
Email: l.phung@swcg.com.au
QEAC M728

Website chính thức: www.swcg.com.au