Thời gian chờ nhận INVITATION sau khi nộp EOI của Visa 189

Luư ý:

  • Các hồ sơ với số điểm trên 80 điểm sẽ có khả năng nhận đuợc thư mời cao hơn

  • Thời gian chờ nhận Invitation sẽ thay đổi nếu Bộ Di Trú thay đổi chính sách

  • Hiện tại, nhóm ngành kế toán vẫn phải chờ lâu nhất và lấy số điểm cao nhất ( những hồ sơ trên 80 điểm)

Accountant:

·         85 điểm: thư mời đã được gửi đến các hồ sơ nộp EOI trước ngày 11/01/2019; hồ sơ nộp sau ngày 11/04/2019 phải chờ đến ngày 11/10/2019; hồ sơ nộp sau ngày 11/07/2019 phải chờ đến tháng 7 năm 2020

·         80 điểm: thư mời đã được gửi đến các hồ sơ nộp EOI trước ngày 11/07/2018; tất cả các hồ sơ nộp sau khoảng thời gian này phải chờ đến tháng 7 năm 2020.

Auditor:

·         85 điểm thư mời đã được gửi đến các hồ sơ nộp EOI trước ngày 11/01/2019; hồ sơ nộp EOI sau ngày 11/04/2019 phải chờ đến ngày 11/10/2019; hồ sơ nộp EOI sau ngày 11/7/2019 phải chờ đến tháng 11/05/2020.

·         80 điểm: thư mời đã được gửi đến các hồ sơ nộp EOI trước ngày 11/07/2018; tất cả các hồ sơ nộp sau khoảng thời gian này phải chờ đến tháng 7 năm 2020.

istock-855935310_1-wjmd998nb9yz7cp4qs2.jpg

Electronics Engineer:

·         85 điểm thư mời đã được gửi đến các hồ sơ nộp EOI trước ngày 11/04/2019; hồ sơ nộp EOI sau ngày 11/04/2019 phải chờ đến ngày 11/08/2019

·         80 điểm: thư mời đã được gửi  đến các hồ sơ nộp EOI trước ngày 11/04/2019; hồ sơ nộp EOI sau ngày 11/04/2019 phải chờ đến ngày 11/12/2019

·         75 điểm: thư mời đã được gửi  đến các hồ sơ nộp EOI trước ngày 11/10/2018; hồ sơ nộp EOI sau ngày 11/01/2019 phải chờ đến tháng 7 năm 2020

Ind, Mech, Production Engineers:

·         85 điểm: thư mời đã được gửi đến các hồ sơ nộp EOI trước ngày 11/04/2019; hồ sơ nộp EOI sau ngày 11/04/2019 phải chờ đến ngày 11/08/2019

·         80 điểm: thư mời đã được gửi đến các hồ sơ nộp EOI trước ngày 11/04/2019; hồ sơ nộp EOI sau ngày 11/04/2019 phải chờ đến ngày 11/08/2019.

·         75 điểm: thư mời đã được gửi đến các hồ sơ nộp EOI trước ngày 11/01/2019; hồ sơ nộp EOI sau ngày 11/04/2019 phải chờ đến ngày 11/02/2020; các hồ sơ nộp EOI sau ngày 11/07/2019 sẽ phải chờ đến tháng 7 năm 2020

Other Engineers Professionals

·         85 điểm: thư mời đã được gửi đến các hồ sơ nộp EOI trước ngày 11/04/2019; hồ sơ nộp EOI sau ngày 11/04/2019 phải chờ đến ngày 11/08/2019

·         80 điểm: thư mời đã được gửi đến các hồ sơ nộp EOI trước ngày 11/01/2019; hồ sơ nộp EOI sau ngày 11/04/2019 phải chờ đến ngày 11/08/2019; các hồ sơ nộp EOI sau ngày 11/07/2019 sẽ phải chờ đến tháng 11/12/2019

·         75 điểm: thư mời đã được gửi đến các hồ sơ nộp trước ngày 11/10/2018; các hồ sơ nộp EOI sau khoảng thời gian này phải đợi đến tháng 7 năm 2020

Engineering.jpg

ICT Business Analysis

·         85 điểm: thư mời đã được gửi đến các hồ sơ nộp EOI trước ngày 11/04/2019; hồ sơ nộp EOI sau ngày 11/04/2019 phải chờ đến ngày 11/08/2019

·         80 điểm: thư mời đã được gửi đến các hồ sơ nộp EOI trước ngày 11/01/2019; hồ sơ nộp EOI sau ngày 11/04/2019 phải chờ đến ngày 11/09/2019; các hồ sơ nộp EOI sau ngày 11/07/2019 sẽ phải chờ đến 11/02/2020

·         75 điểm: Thư mời đã được gửi đến các hồ sơ nộp EOI trước ngày 11/07/2018, các hồ sơ nộp EOI sau khoảng thời gian này đều phải chờ đến tháng 7 năm 2020

Software Application Programmer

·         85 điểm: thư mời đã được gửi đến các hồ sơ nộp EOI trước ngày 11/04/2019; hồ sơ nộp EOI sau ngày 11/04/2019 phải chờ đến ngày 11/08/2019

·         80 điểm: thư mời đã được gửi đến các hồ sơ nộp EOI trước ngày 11/01/2019; hồ sơ nộp EOI sau ngày 11/04/2019 phải chờ đến ngày 11/09/2019

·         75 điểm thư mời đã được gửi đến các hồ sơ nộp EOI trước ngày 11/01/2019; hồ sơ nộp EOI sau ngày 11/04/2019 phải chờ đến ngày 11/05/2020; các hồ sơ nộp EOI sau ngày 11/07/2019 sẽ phải chờ đến tháng 7 năm 2020

Computer network professional

·         85 điểm: thư mời đã được gửi đến các hồ sơ nộp EOI trước ngày 11/04/2019; hồ sơ nộp EOI sau ngày 11/04/2019 phải chờ đến ngày 11/08/2019

·         80 điểm: thư mời đã được gửi đến các hồ sơ nộp EOI trước ngày 11/04/2019; hồ sơ nộp EOI sau ngày 11/04/2019 phải chờ đến ngày 11/08/2019

·         75 điểm: thư mời đã được gửi đến các hồ sơ nộp EOI trước ngày 11/01/2019; hồ sơ nộp EOI sau ngày 11/04/2019 phải chờ đến ngày 11/11/2019; các hồ sơ nộp EOI sau ngày 11/07/2019 sẽ phải chờ đến tháng 11/07/2020

·         70 điểm: Thư mời đã được gửi đến các hồ sơ nộp EOI trước ngày 11/07/2018, các hồ sơ nộp EOI sau khoảng thời gian này đều phải chờ đến tháng 7 năm 2020

ICT-Complete.jpg

ALL non pro rata occupation

·         85 điểm: thư mời đã được gửi đến các hồ sơ nộp EOI trước ngày 11/04/2019; hồ sơ nộp EOI sau ngày 11/04/2019 phải chờ đến ngày 11/08/2019

·         80 điểm: thư mời đã được gửi đến các hồ sơ nộp EOI trước ngày 11/04/2019; hồ sơ nộp EOI sau ngày 11/04/2019 phải chờ đến ngày 11/08/2019

·         75 điểm: thư đã được gửi mời đến các hồ sơ nộp EOI trước ngày 11/01/2019; hồ sơ nộp EOI sau ngày 11/04/2019 phải chờ đến ngày 11/10/2020; các hồ sơ nộp EOI sau ngày 11/07/2019 sẽ phải chờ đến tháng 11/02/2020

·         70 điểm: Thư mời đã được gửi đến các hồ sơ nộp EOI trước ngày 11/10 /2018, các hồ sơ nộp EOI sau khoảng thời gian này đều phải chờ đến tháng 7 năm 2020


Bạn cũng có thể đặt lịch hẹn để được tư vấn trực tiếp TẠI ĐÂYHoặc liên hệ trực tiếp nhân viên tư vấn qua điện thoại (Viber/Zalo) TẠI ĐÂY

S&W CONSULTING GROUP

Melbourne Office: Level 12, 356 Collins Street, CBD Melbourne VIC 3000

Sydney Office: Level 7, 117 York Street, CBD Sydney NSW 2000

Leo Vuong - Education Counsellor
Email: l.vuong@swcg.com.au
QEAC F285 
----
Thọ Nguyễn - Registered Migration Agent 
Email: t.nguyen@swcg.com.au
QEAC L658 - MARA 1803323

----
Lan Phùng - Education Counsellor
Email: l.phung@swcg.com.au
QEAC M728

Website chính thức: www.swcg.com.au