Posts tagged ICT
HƯỚNG DẪN LÀM THẨM ĐỊNH TAY NGHỀ CHO NHÓM NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG (ICT)

Khi nộp đơn xin visa định cư diện tay nghề  (Visa 189/190), người nộp đơn phải chứng minh mình  đáp ứng được các yêu cầu của ngành nghề đó qua giấy thẩm định tay nghề. Vậy ngành ICT muốn thẩm định tay nghề như thế nào?

Read More