DỊCH VỤ KHIẾU NẠI

 
 
man-stressed-while-working-on-laptop-PH7FT9D.jpg

KHIẾU NẠI HỌC TẬP

Trong quá trình học tập tại trường, một số du học sinh sẽ nhận thư cảnh cáo nếu gặp vấn đề về điểm số hoặc tính chuyên cần (do không lên lớp đủ thời gian). Những thư cảnh cáo này sẽ yêu cầu học sinh giải trình về vấn đề học tập hiện tại và nếu trường không thoả mãn, học sinh sẽ có khả năng bị đình chỉ học. 

Với nhiều năm trong ngành, S&W hiểu rõ quy định của từng trường cũng như bộ luật giáo dục của Úc (ESOS Act). Qua đó, công ty có thể giúp đỡ học sinh giải trình để đảm bảo rằng học sinh đó có thể tiếp tục theo đuổi ước mơ giáo dục của mình.

Đây là một trong những dịch vụ rất quan trọng của S&W vì một khi đã bị đình chỉ học, cơ hội học tập của học sinh tại Úc sẽ giảm đi rất nhiều. Ngoài ra, việc đình chỉ học sẽ ảnh hưởng đến visa hiện tại của học sinh đó.

>LIÊN HỆ

 
human-rights-PXGXPP6.jpg

KHIẾU NẠI DI TRÚ

Với rất nhiều năm trong nghề cùng với các chứng chỉ di trú danh giá, khiếu nại di trú là một trong những thế mạnh của S&W mà rất ít công ty tư vấn di trú có được. Khiếu nại di trú là dịch vụ dành cho các trường hợp bị từ chối hồ sơ (visa refusal) & bị huỷ visa (visa cancellation). Các lý do dẫn đến những trường hợp này thường là do không nắm rõ luật di trú, dẫn đến không đáp ứng được yêu cầu của visa. Một khi đã bị huỷ hoặc từ chối cấp visa, đương đơn sẽ phải rời Úc trong thời gian cho phép và đối với nhiều trường hợp, sẽ bị cấm nhập cảnh trong vòng 3 năm.

Cách duy nhất để tránh điều này là phải chuẩn bị hồ sơ khiếu nại lên toá án hành chính (AAT) và trong nhiều trường hợp, toà án tiểu bang & liên bang (Court). S&W đã thực hiện nhiều hồ sơ thành công và qua đó, thay đổi quyết định của Bộ Di trú cũng như giúp cho khách hàng có thể tiếp tục quá trình học tập & làm việc của mình tại Úc. 

>LIÊN HỆ